PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.

W dniach 27-28.08 wrócimy do przeszłości. Organizujemy turniej w jedyną w swoim rodzaju grę – ICY TOWER.
Gdzie się widzimy? Oczywiście w Esport SPOT w Warszawie! Do wygrania wiele nagród PRO-GAMER! Zapraszamy!

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Influencerzy

Na naszym evencie będziecie mieli okazje spotkać swoich ulubionych infuencerów tj.
Allterka i Paninka.

Gra turniejowa

Icy Tower to tytuł z dzieciństwa niejednego gracza. Dla osób nieznających tego klasyka, Icy Tower to gra z 2001 roku, w której wcielamy się w postać Harolda the Homeboya, a naszym celem jest pokonanie jak największej ilości schodków.

Doskocz jak najwyżej!

Nagrody

W turnieju będziecie mieć możliwość wygrania foteli oraz biurek gamingowych z najwyższej półki. Cała pula nagród to ponad 5 tys. zł!

Spróbuj swoich sił

Odtwórz wideo

Lokalizacja

ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa
ESPORT SPOT to najbardziej rozrywkowe miejsce w Warszawie. Jeśli jesteś fanem gamingu i esportu – poczujesz się jak w raju. Znajdziesz tu 20 profesjonalnych stanowisk komputerowych wspieranych miedzy innymi produktami PRO-GAMER.

O nas

Jesteśmy producentem profesjonalnych foteli oraz biurek gamingowych. Najważniejsze, że sami jesteśmy graczami, dlatego rozumiemy potrzeby użytkowników, co bezpośrednio przekłada się na nasze produkty. Często wspieramy oraz organizujemy wydarzenia gamingowe, aby wspierać świat gier komputerowych.

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Turnieju Icy Tower (dalej: Konkurs) jest GAMING VENUES Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58, 05-545 Warszawa. (dalej: Organizator).
 2. Sponsorem i fundatorem nagród jest PRO-GAMER.pl (dalej: Promotor).
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 27-28.08.2022 roku w lokalu ESPORT SPOT przy ulicy Zajęcza 2a, 00-351 Warszawa.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem lub Uczestniczką Konkursu (dalej: Uczestnik) może zostać wyłącznie osoba, która zapoznała się z Regulaminem Turnieju Icy Tower (dalej: „Regulamin”) i go w pełni akceptuje.
 2. Uczestnikiem jest każda osoba zaproszona przez Organizatora lub zarejestrowana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wydanego przez pracownika ESPORT SPOT.
 3. Uczestnik konkursu biorąc udział w Konkursie zgadza się przestrzegać poniższego Regulaminu, oraz decyzji Organizatora i Promotora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu.
 4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału uczestnicy, którzy zostali usunięci z poprzednich konkursów organizowanych przez Promotora lub którym zabroniono udziału w tych konkursach.
 5. Uczestnik ma obowiązek podpisać odrębne oświadczenie uczestnika, w którym zaakceptują postanowienia Kodeksu Postępowania i przyjmują odpowiedzialność za wszelkie ewentualne spowodowane szkody.
 6. Uczestnik, który nie spełnia powyższych wymogów, nie zostanie zakwalifikowany i zostanie usunięty z Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia informacji dotyczących Uczestnika w przypadku zakwestionowania spełnienia przez niego wymogów.
 7. Nazwy Uczestników powinny być ich faktycznymi imionami i nazwiskami i nie mogą obejmować wyrazów obscenicznych ani sugestywnych.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest darmowe.

Zasady konkursu i narody

 1. Zadanie konkursowe polega na zdobyciu jak największej liczby punktów w grze Icy Tower dnia 27.08 i trzy nagrody dnia 28.07.
 2. Każdy Uczestnik posiada 2 próby.
 3. Nagrody otrzyma trzech Uczestników w największą ilością punktów w grze Icy Tower każdego dnia eventu.
 4. Nagrodami w konkursie są:
  1. Fotel gamingowy MAVERIC (skóra PU, czarny) marki Pro-Gamer o wartości 898,00 zł. (2 sztuki),
  2. Fotel biurowy 2049 (skóra PU, czarny) marki Yumisu o wartości 1799,00 zł. (2 sztuki),
  3. Biurko gamingowe D2000 marki Pro-Gamer o wartości 699,00 zł. (2 sztuki).
 5. Nie ma możliwości wypłacenia finansowej równowartości Nagród.
 6. Nagrody zostaną przekazane przez organizatorów w dzień trwania eventu, istnieje również możliwość wysłania nagród przez organizatorów do 5 dni roboczych od zakończenia eventu.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest GAMING VENUES Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58, 05-545 Warszawa.
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest GAMING VENUES Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58, 05-545 Warszawa.
 3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji „Turniej Icy Tower”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą
  prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO).
 4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kodeks postępowania

 1. Organizator uznaje kodeks postępowania za fundamentalny aspekt każdego konkursu e-sportowego. Jeżeli Uczestnik dopuści się wymienionych poniżej zachowań podczas Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania go ze skutkiem natychmiastowym:
  1. Zachowanie niesportowe (obrażanie innych graczy, inspektorów, Organizatora, Promotora itp.),
  2. Kierowanie obscenicznych komentarzy wobec personelu organizującego Konkurs oraz zaangażowanych w niego osób na dowolnej platformie społecznościowej, stronie internetowej, forum itp. Wszelkie formy oszustwa skutkują automatyczną dyskwalifikacją Uczestnika z Konkursu.
TOP