Fundusze UE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Numer wniosku o dofinansowanie: POPW.01.02.00-20-0033/20
Tytuł projektu : Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa EL-FEST dzięki ekspansji na rynki zagraniczne
Celem projektu jest promocja produktów Beneficjenta na rynkach zagranicznych oraz zbudowanie rozpoznawalności marki i zwiększenie przychodów ze sprzedaży eksportowej.
Wartość projektu: 1 021 300,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 598 400,00 PLN

TOP
Twoje zakupy 0